sábado, 26 de febrero de 2011

ENTREVISTAMOS AO XOGRAR CRISPÍN D'OLOT

As Xornadas Culturais deste curso, inauguránronse cun dos espectáculos que máis éxito acadaron entre os alumnos de toda ESO e Bacharelato: a visita do xograr Crispín d'Olot. Crispín fixo co seu espectáculo "Versos y Bardos" un repaso en tres funcións diferentes a toda a historia da literatura dun xeito lúdico que arrancou constantes aplausos dos espectadores. Coa súa presenza, Crispín encheu o escenario durante dúas horas recitando, cantando e tocando variados instrumentos musicais de aires medievais como a zanfona, a frauta, a guitarra ou o tambor. A traxectoria artística deste xograr é moi longa, aínda que este ano tivo unha especial sona pola súa participación no programa de TVE "Tú sí que vales". A súa actuación supuxo un achegamento excepcional ao mundo da literatura a través dun espectáculo que gozou do recoñocemento unánime por parte de todos os asistentes. Varios alumnos de ESO tiveron o privilexio de facerlle unha pequena enrevista que reproducimos nesta sección.

P: ¿Gustoute a experiencia de participar no programa de televisión "Tú sí que vales?"

R: Gustoume moito, a tele é increible. A verdade é que cando me chamaron para participar nunca pensei que chegaría ata a final.


p: ¿Divírteste co teu traballo?

R: Moitísimo; se non, non me seguría dedicando a isto.


p: ¿Cantos anos levas sobre o escenario?

R: Uns oitocentos anos, máis ou menos, aínda que agora coa contaminación, os mueus elixires da eterna mocidade xa non funcionan tan ben.


P: ¿De onde es?

R: De todas partes veño, a todas partes vou. Ao comenzo do meu espectáculo sempre digo que proveño dun lugar situado a trescentas leguas de Roma e outras tanatas de Santiago.


P: ¿De pequeno pensaba ser isto de maior?

R: Non, estaba moi confundido.¡


P: ¿Crispín d'0lot é o teu nome verdadeiro?

R: A experiencia nos ensina que a fantasía pode cambiar a realidade.


P: ¿A túa carreira vai durar moitos anos máis ou vaste a retirar?

R: Vai durar, vai durar. Un non pode escapar ao seu destino.


P: ¿Que lle pareceu o colexio Mariano de Vigo?

R: A primera impresión é que está moi alto... Non, en serio, moi boa atención, sobre todo neste caso por parte Paco que estivo moi pendente de nos. Recibín un excelente trato e sentinme moi a gusto no escenario. Nótase a educación neste colexio é moi boa.


ENTREVISTAMOS AL JUGLAR CRISPÍN D’OLOT

Las Jornadas Culturales de este curso, se inauguraron con uno de los espectáculos que más éxito tuvieron entre los alumnos de toda ESO y de Bachillerato: la visita del juglar Crispín d’OLot. Crispín hizo con su espectáculo “Versos y Bardos” un repaso en tres funciones diferentes a toda la historia de la literatura de una forma lúdica que arrancó constantes aplausos de los espectadores. Con su presencia, Crispín llenó el escenario durante dos hora recitando, cantando y tocando variados instrumentos musicales de aires medievales como la zanfoña, la flauta, la guitarra o el tambor. La trayectoria artística de este juglar es muy larga, todavía este año tuvo una especial resonancia por su participación en el programa de televisión “Tú sí que vales”. Su actuación supuso un acercamiento excepcional al mundo de la literatura a través de un espectáculo que gozó de reconocimiento unánime por parte de todos los asistentes. Variso alumnos de ESO tuvieron el privilegio de hacerle una pequeña entrevista que reproducimos en esta sección.


P: ¿Te gusto la experiencia de participar en el programa de televisión “Tú sí que vales?”

R: Me gustó mucho, la tele es increíble. La verdad es que cuando me llamaron para participar nunca pensé que llegaría hasta la final.


P: ¿Te diviertes con tu trabajo?

R: Muchísimo; si no, no me seguiría dedicando a esto.


P: ¿De dónde eres?

R: De todas partes vengo, a todas partes voy. Al comienzo del espectáculo digo que provengo de un lugar situado a trescientas leguas de Roma y otras tantas de Santiago.


P: ¿Crispín d’Olot es tu nombre verdadero?

R: La experiencia nos enseña que la fantasía puede cambiar la realidad.


P: ¿Tu carrera va a durar muchos años más o te vas a retirar?

R: Va a durar, va a durar. Uno no puede escapar a su destino.


p: ¿Qué te pareció el Colegio Mariano de Vigo?

R: La primera impresión es que está muy alto… No, en serio, muy buena atención, sobre todo en este caso por parte de Paco que estuvo muy pendiente de mí. Recibí un excelente trato y me sentí muy a gusto en el escenario. Se nota que la educación en este colegio es muy buena.